Anuga 2023

Нейчър Съплай ЕООД участва отново като изложител на най-популярното изложение за хранителни стоки – Anuga, което се проведе в периода 07-11/10 в Кьолн, Германия.
Успяхме да споделим пазарна информация с всички партньори, които ни посетиха, за да знаят какви ценови промени предстоят и да могат да вземат правилните решения за техния бизнес.

Благодарим на всички, които ни посетиха!